Главен градски център с небостъргачи и подземни улици може да се появи в София, според проект, който вече е внесен в Столичния общински съвет. 

Става въпрос за територията по рамката на бул. "Тодор Александров" от улица "Опълченска" до бул. "Константин Величков". Обемното устройсвено проучване е дело на водещ строителен проектант.  Предложението е прието от СОС, но липсват някои специфики и методи, по които да се осъществи.

Близостта до централната градска част, развитата инфраструктура и метрото по протежението на бул. "Тодор Александров" го правят апетитно и притегателно място за инвестиции в строителството на жилищни сгради и едрогабаритни такива с обществено-обслужващи функции.

Територията попада в устройсвена зона на Новия делови център, съгласно действащ план на Столична Община.

При проектирането на нови сгради, пристрояване или надстрояване на съществуващи се спазва специфичен режим като не се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияние.

Строителството там се придържа към висок клас бизнес и обществени сгради с максимална разгъната застроена площ на имота, което води до максимална етажност, която зоната позволява.

Концентрирането на неограничено високи сгради в района ще измени общата визия на град София като Европейска столица.

Основно изискване към инвеститорите, които искат да построят небостъргачи там е да осигурят комуникационно-транспортно обслужване без да нарушават екологичния комфорт на зоната.

Това в масовия случай предполага подземни улици с осигурен изход към бул. "Тодор Александров".

В момента в района се продава имот с площ от 2 декара, който се използва за паркинг за почти 10 милиона лева. Намира се на улица "Средна гора", която попада в карето между булевардите "Опълченска", "Христо Ботев", "Тодор Александров" и "Ал. Стамболийски".

Точно до него е един от най-старите McDonald's ресторанти в София - този на бул. "Тодор Александров". Само на 5 минутки пешеходно разстояние се намира Mall of Sofia.

Цената от 9 392 692 лв. е по-скоро непосилна и твърде висока за каквито и да е инвеститори, но по всяка вероятност ако се намери такъв или пък цената падне, на мястото ще бъде построена голяма и висока сграда, което би превърнало инвестицията в изгодна такава.