Финансовият министър Владислав Горанов потвърди решението на търговските банки и БНБ, които приеха единен механизъм за разсрочванена задължения за срок до 6 месеца - до 31 декември 2020. На разсрочване подлежат задълженията, които са редовно обслужвани или просрочени с до 90 дни. За самоосигуряващите се той препоръча безлихвени кредити от ББР, които са петгодишни и при много изгодни условия.

Всеки клиент може да заяви, че желае да се възползва. Касае се за задължения, възникнали до 1 март. До края на годината според мен ще е достатъчно за компаниите и лицата, които имат задължения, поясни Горанов. Социалният министър Деница Сачева поясни, че НАП е органът, който ще следи работодателите да спазват тяхната част от мярката 60/40.