Земеделски фирми у нас са заобикаляли европравилата със схеми, за да  получат повече пари от еврофондовете. Това стана ясно от доклада за 2018 г. на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Според него в България има няколко земеделски дружества, които са опитали да избегнат тавана за директни плащания за площ и да получават повече средства.

Ограничението бе въведено преди няколко години, за да се избегне прекомерното окрупняване и субсидирането на съвсем малък брой хора, което изкривява идеята за подпомагане на фермерите. 

По данни на ДФЗ за 2012 година, 2.4 % от бенефициентите в България получават 84 % от директните плащания. Огромните площи и субсидии отиват единствено при зърнените босове, което отдавна е публична тайна у нас. След въвеждането на тавана, полагаемата им се помощ е до 300 000 лева на стопанство.

Но много родни фермери веднага са намерили как да излъжат чиновниците от Брюксел. Сега ОЛАФ установи каква точно е била измамата.

Това ставало с уж независими от основния бенефициент фирми, които имали право на помощи и ги получавали на свое име.

"Независимите" фирми са били основавани или нарочно за целта, или са съществували от по-рано, но са били преструктурирани така, че да не бъде ясна връзката им с дотогавашните получатели на средства от ЕС.

Но евроекспертите установили, че в много случаи новосъздадените дружества и фирмите на бенефициентите, които вече били достигнали таван на плащанията, били регистрирани на един и същи адрес.

От ОЛАФ изчисляват, че така нанесените щети на бюджета на ЕС са за около 10 млн. евро.

Подобни измами не само увреждат финансовите интереси на ЕС, но са в ущърб на честната надпревара, положителното развитие на земеделските дружества и частното предприемачество, коментират от службата.

От 2014 до 2018 г. у нас евроревизорите са засекли 94 случая на нередности, без непременно да е ставало дума за измами. Издадени са 15 препоръки. Тези случаи са били свързани със средства от "традиционните" източници за бюджета. При структурните, инвестиционните и земеделските фондове са били проверени 1072 случая, по които са били издадени 27 препоръки.

От 2012 до 2018 г. българските власти са предприели действия по 13 случая, от които само един е завършил с повдигането на обвинение, а по девет случая не са били взети мерки досега. През миналата година ОЛАФ е получила три сигнала от българските власти и 45 сигнала от частни източници, се отбелязва в документа.

Докладът сочи, че ОЛАФ е препоръчала на страните от Общността възстановяването на 371 милиона евро към бюджета на ЕС.

 През миналата година в ЕС са били открити 219 нови разследвания след извършени 1259 предварителни оценки. Общо 167 разследвания са били приключени с издаването на 256 препоръки, показват данните.

Проверките са обхванали изразходването на средства от структурните фондове, дейността на митниците и преките разходи от европейския бюджет. Сред най-честите нарушения са установени опити за измама с основаването на "фалшиви дружества" за извършването на фиктивна дейност, като на тази основа са отправяни искания за европейско финансиране.

В ЕС са били установени измами в областта на земеделието и пране на пари от тези дейности през държави извън Общността. По международни схеми е постигано избягване на данъчни задължения, отбелязва ОЛАФ.