Министерство на икономиката ще финансирането изграждането на нова инфраструктура в индустриалната зона край Куклен. Инвестицията бе одобрена днес от Министерски съвет. 

Ще бъде започнато цялостно изграждане и свързване на нови терени, предвидени за инвестиции, към настоящата пътна  мрежа. Целевото финансиране в случая ще бъде осигурено от бюджета на Министерството на икономиката и предоставено на община Куклен за изграждане на елементи на общинска инфраструктура, в местност „Капсида”, където ще бъде новият обект на "Шпинер България" ООД. В него ще се изпълнява сертифицирания по Закона за насърчаване на инвестициите  инвестиционен проект „Проект на зелено на Шпинер за производствена база за ЦПУ металообработващи машини“.

Инфраструктурата ще бъде собственост на Община Куклен и ще се ползва от всички предприятия в Промишлено-търговска зона Куклен, техните служители, доставчици и клиенти.

Изграждането на новата инфраструктура ще подпомогне пътното движение, обслужвайки вече съществуващите предприятия в индустриалната зона, както и новите инвеститори. Подобряването на инфраструктурната обезпеченост на зоната ще я направи по-привлекателна за нови инвестиции и ще спомогне за благоприятното развитие на целия регион, е разписано в мотивите на отпускането на финансовия транш. 

Припомняме, че фирмата производство на машини с цифрово-програмно управление получи сертификат от министърът на икономиката Емил Караниколов за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Става дума за над 10 млн. лв. инвестиция за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи.

Проектът на „Шпинер България" ООД е един от седемнадесетте проекта във високотехнологични производства и услуги, които са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите през 2018 г. Планираните инвестиции по тези проекти възлизат на 482.27 млн. лв. и се предвижда да бъдат разкрити 1968 нови работни места.

Припомняме, че в зоната се очакват още 3 нови завода. Там е ситуирана и базата на Одело Фарба България. Фирмата производител на фарове за автомобили вече има един функциониращ завод в рамките на инвестиция в размер на 61 980 000 лв. в промишлено-търговска зона Куклен, като единият завод на концерна вече функционира. Компанията също се вписва в параметрите за инвеститор клас А. 

При старта на инвестицията на Одело Фарба Министерството на Икономиката и община Куклен подписаха договор за изграждане на пътна инфраструктура и канализация до местността „Капсида“, част от промишлено-търговска зона Куклен, на стойност 802 542 лв.