Над 1 милион лева ще бъдат инвестирани в изграждане на инфраструктура в района на Община Марица. Днес Министерски съвет одобри трансфер на пари от държавата към Община Марица. Финансирането на пътя е заради инвестиционното намерение на наша фирма, която планира да вложи 29,2 млн. лв за изграждане на производствена и складова база за преработка и складиране на плодове и зеленчуци в Индустриална зона Марица.

Парите се отпускат целево за изграждане на обслужващ път по следите на полски път по плана на с. Калековец, представляващ тупик с вход/изход от Републикански път II-56 /Брезово-Пловдив/, в Индустриална зона Марица.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по Закона за насърчаване на инвестициите проект на „Балкан Агрикалчарал" ООД. Припомняме, че в края ня септември министърът на икономиката дойде в Пловдив, за да връчи сертификата на фирмата, който реално дава възможност държавата да вложи пари за изграждане на довеждаща пътна инфраструктура. 

Очаква се в новото предприятие да бъдат разкрити 31 нови работни места.