Десетки  пловдивски търговци , които ползват куриерски фирми да пращат стока без фактури и касови бележки, са получили „честитки” от НАП, с които ги приканват да платят в срок дължимите на държавата данъци. През октомври 2017 От НАП  започна кампания за контрол върху онлайн търговците. Тя се извършва чрез специално разработен софтуер, който наблюдава сайтовете за интернет търговия. Данъчните събират данни и от куриерските фирми за получените плащания, като сравняват паричните потоци с осчетоводените транзакции. При регистриране на несъответствие се облагат всички недекларирани доходи.

„Топлата връзка” между НАП и куриерите има доста драматичен финансов резултат за хората, които искат да въртят търговия без да се отчитат на държавата.  Сред потърпевшите са търговци на черна и бяла техника, които имат големи обороти. Тъй като болшинството от тях нямат  фактура за покупка на стоката, тъй като е внесена без документи, то НАП отчита целият оборот минал през съответния куриер като чиста печалба. 

При няколко продажби данъчните вече те броят за търговец и очакват от теб да си платиш дължимите данъци – ДДС, плосък данък,  данък печалба, глоба и лихви.  В много случаи те могат да се окажат значително по-големи  от действителната печалба, но това е рискът на работата в сивия сектор.  

Според потърпевши проверките засягат всички, които са изпращали стоки за над 8 000 лева. Парадоксалното е, че към оборота на дадено лице включват дори и върнатите стоки, на които е отказано плащане. Изисканите справки от куриерските справки са от 2016 година насам. 

Целта на данъчните е да не позволява на физически лица да развиват търговска дейност без да регистрират търговско дружество.