Огромна производствена база, простираща се на 8 800 кв./м в с. Куртово Конаре, Община Стамболийски ще бъде пусната за продажба от частен съдебен изпълнител. Това е първа публична продан на имота и наддаванията ще започнат от 29 март тази година. Оферти ще се приемат до 29 април, а евентуалният нов собственик ще бъде обявен на 30 април тази година.

Началната цена от която ще започнат наддаванията за производствения имот е 794 880.00 лв. или 406 415.69 евро.  Базата е с площ от 8 800 кв. м в квартал 15 на с. Куртово Конаре. Целият имот  включва няколко сгради - склад за торове/свинарник със застроена площ от 363 кв.м., още един склад за торове/свинарник със застроена площ от 308 кв.м., стоманен навес за зърно със застроена площ от 720 кв.м. и стоманен навес за слама със застроена площ от 720 кв.м, като за една от постройките, съгласно разрешение за строеж е допуснато преустройство на съществуваща стопанска сграда в пункт за изкупуване и преработка на гъби.

Имотът попада в ръцете на частен съдебен изпълнител Бойка Андреева от фирмата длъжник "МАРИЦА-ФБТ" ООД. Дружеството е регистрирано в Пазарджик с управител и мажоритарен собственик на капитала Анка Гючбилмез. Върху имота има наложени тежести и възбрани, заради неизплатени банкови задължения.

Тъй като това е първа публична продан на производственият имот, началната цена представлява 80% от оценката на базата.