Бусове с осем и повече места, както и камиони над 12 тона ще могат да се регистрират само от фирми и земеделски производители. Забранява се те да се водят на името на физически лица. Това става с промени в проект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, публикуван за обществено обсъждане.

Мотивите на транспортното министерство са, че тъй като тези превозни средства се използват за търговска цел, има опасност икономическата дейност с тях да е нерегламентирана и да не се плащат данъци за нея.  

Става въпрос за бусове от категориите М2 /с повече от 8 места за сядане без мястото на водача, с технически допустима максимална маса не повече от 5 тона/ и  М3 /над 5 тона/. В тях е допустимо и превозването на правостоящи пътници.

Промяната важи и за категория N3 - моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 т.

С проекта се регламентира, че превозни средства от категории М2, М3 и N3 могат да се регистрират само от юридически лица, едноличен търговец или физическо лице, регистрирано като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Публична тайна е, че с подобни бусове от години се извършват превози не само между градове и села у нас, но и до чужбина. Заплащането, което обикновено е по-евтино отколкото на редовните рейсове, става на ръка.

Целта на промените в закона е да се приложат допълнителни условия и мерки за по-ефективен контрол върху превозвачите, пише в проекта. Те се правят в съответствие с европейските регламенти за общи правила, които да важат за автомобилните превозвачи не само на територията на България, но и на ЕС.

С цел намаляване на административната тежест са актуализирани текстовете за доказване на финансова стабилност. Предвидено е, че  изискването за липса на публични задължения е изпълнено, когато за търговеца няма получено уведомление от данъчните.  

Забранява се на превозвачи, извършили нарушения, да прекратяват своя лиценз по собствено желание и да подават заявление за нов, като така избягват санкции. Според промените, правата, произтичащи от лиценз,  не се прекратяват по искане на собственика до приключване на производство за отнемане на лиценза по решение на лицензиращия орган. Ако е  започнала проверка в предприятието - до нейното приключване.

Има промени и за таксиметровите превози, свързани с намаляване на административната тежест. Ще се обединят регистрите на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и на общинските администрации за издадените от тях разрешения.

Предвидено е издаване на наредба за техническите изисквания, на които трябва да отговаря фискалната памет на електронните таксиметрови апарати. Тя ще бъде съобразена с евродирективите.

Промени има за собствениците на автогари, като е предвидена възможност за диференциране на размера на максималните цени за автогарово обслужване по видове транспортни схеми.

 Превозът на повредени пътни превозни средства - т. нар. „пътна помощ“, се извършва срещу заплащане и по своята същност е обществен превоз на товари. Предлага се изискванията към превозните средства, към водачите, както и обществените отношения, свързани с тази дейност, да се регламентират със Закона за автомобилните превози.  

Регламентира се и дейността на превозите с атракционна цел.

Няма да се изискват колани и за моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А и клас I, както и от категории М2 и М3, клас В и клас II, с които се извършва специализиран превоз и превоз на пътници с маршрут до 30 км. Изключение ке има само за специализираните превози на деца и ученици.