За четвърта година посред Пловдив ще бъде домакин на един от най-големи бизнес форуми у нас "Индустрия 4.0". Основна тема на тазгодишното издание е автомобилният сектор, който ще бъде разглеждат като нов двигател за растеж на икономиката. 

Очаква се над 400 представители на бизнеса, правителството, местната власт, международни консултанти, представители на ЕК и дигитални предприемачи да се съберат на 3-ти октомври в хотел "Империал" в Пловдив. 

Целта на предстоящата конференция е да проследи мястото на българския бизнес спрямо технологичните промени и иновации. Бързо развиващата се индустриална база и специализация в ключови индустрии като ИТ и автомобилно производство извеждат страната ни и в частност – Пловдивския регион, като водеща атрактивна дестинация за развитие на бизнес и привличане на инвестиции, особено – в сферата на автомобилостроенето и аутсорсинга.

През изминалите години, Пловдив поддържа силен положителен тренд по отношение привличането на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Равнището на безработица в ЮЦР за второто тримесечие на 2019 г. по данни на НСИ е само 2,8%. Според данни на Института за пазарна икономика, регион Пловдив заема челни позиции в страната по брой създадени работни места във всички икономически сектори.

Тези данни са показателни, че Община Пловдив и Тракия Икономическа Зона са успешен пример за съживяване на производството и са на прага на следваща важна стъпка – внедряването на Индустрия 4.0.

“Индустрия 4.0″ цели да покаже добрите примери, както и възможностите за партньорство между бизнеса, правителството и местната власт за привличане на нови високотехнологични инвестиции и увеличаване на индустриалния капацитет на икономиката на страната.