Един от най-големите парцели за застрояване в Пловдив - този на бившата фабрика Кока-Кола, отново излезе на пазара на имоти. Новината идва само няколко месеца, след като мина процедурата по одобряване на новия Подробен устройствен план /ПУП/ на имота.  Теренът е с площ от 48 дка, има лице на бул. "6-ти септември" и се намира точно срещу кметството на район "Източен". По-малко от две години след първата му продажба, цената му се е вдигнала с 2,4 милиона евро без ДДС. 

През септември 2019 имотът бе закупен от бизнесменът Ангел Куков чрез фирмата му "Олимпия Парк Инвест" ЕООД, която го придоби от Централен кооперативен съюз. По това време обявената цена на бившият индустриален комплекс на Кока-Кола бе 7 220 850 EUR без ДДС или 150 EUR/кв.м без ДДС. 

Теренът е много апетитен и макар преди години да се е намирал в периферията на града, в момента на практика попада в много атрактивна зона, която е снабдена с големи магазини и инфраструктура. Към този момент върху него има производствена сграда с РЗП от 4400 кв.м, както и други паянтови постройки. Основен проблем за инвеститорите бе статутът на имота, който до скоро беше за обществено обслужваща, производствена и складова дейност. Именно това беше и първата работа на Куков, който входира документи за промяна на ПУП-а на имота. 

Първоначално бизнесменът Куков бе входирал документи, с които поиска да бъде удобрено застрояването със сграден фонд от 170 000 кв.м РЗП. Строителният магнат поискал да му бъде разрешено строителството на огромен жилищен комплекс с 70% застрояване на терена. Това беше одобрено от Общинският съвет като бе гласувано изменение на ПУП-а. 

След решението на местния парламент обаче областният управител върна решението, тъй като смята, че е незаконосъобразно в частта за одобрените устройствени показатели.  В мотивите си Каназирева изтъкна, че гласувания ПУП се предвижда Кинт 4,0, докато коефициентът там е Кинт 2,5 по Общия устройствен план. Отделно плътността на застрояване е вдигната от 50% на 70% за терена, което също противоречи на нормативната уредба, а височината пък е до 50 метра.

Последва връщане и прегласуване, като след това устройствените показатели на терена на бившия завод Кока-кола в "Източен" бяха променени от общинските съветници. Те бяха намелени до 50 % застрояване на терена от 48 декара , до 50% озеленяване , кинт 3 и височина 35 метра. 

В резултат на това бившият промишлен гигант вече има ПУП за строителство, макар и с по-малки обеми. Междувременно обаче строителният магнат явно засега се е отказал от амбициозния си проект да построи жилищна сграда там, тъй като имотът отново е обявен за продажба. Единствената разлика е, че днес той се продава за 9,6 милиона евро без ДДС или 200 евро на кв.м. без ДДС. Това съставлява увеличение на цената с 33%, а в левова равностойност и заедно с данъка разликата между покупна и исканата продажна цена, т.е. маржът е 5,7 милиона лева. 

Така, може да се окаже, че ако Куков успее да намери купувач за имота от 48 дка, въпреки че той не е направил материални подобрения, а само документални разрешения, бизнесменът има реален шанс да сключи една от най-печелившите си сделки – за по-малко от 2 години да изтъгрува имот с милиони отгоре.