Според НАП ново отлагане на сроковете за привеждане на софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) в съответствие с изискванията с Наредба Н-18 няма да има. Това стана ясно на среща, провела се днес между експерти на приходната агенция и производители, внедрители и ползватели на софтуер за продажби.

Заместник изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров посочи, че в оставащите месеци до края на януари 2020 г., респективно до края на март, трябва да бъде направено необходимото за разработване, деклариране пред НАП и внедряване при търговците на СУПТО, съобразено с новите правила.

Промените, въведени в Наредба Н-18, предизвикаха бурна реакция на бизнеса. Според някои измененията в текстовете непреувеличено въведоха страната в касов трилър. 

Какво най-общо представлява промяната за отчитане в НАП?

Всички фискални бонове, които се чукат на касов апарат, ще пристигат до 5 минути в НАП, и то с цялата им съдържателна информация – конкретните продадени артикули, единичните им цени, броя продадени за всеки един вид и тотал на стойността на продажбата. Всичко това ще бъде придружено с QR код, който ще може да бъде проверяем от получателя на бона. На практика това означава, че наличността на всеки обект, склад и т.н. ще бъде контролирана от НАП. Това следва и от втората основа промяна в закона, а именно внедряването на легализирани софтуери за регистрация и отчитане на продажби. С други думи програмата, в която сте въвели наличността на обекта ви, и в която маркирате дадена стока като продадена, трябва да бъде свързана с касовия апарат, за да може всяко действие, което оператора извършва, да издава автоматично съответния данъчен документ.

Това касае всички фирмени операции като доставка, продажба, връщане, изплащане и прехвърляне на стока от един склад в друг склад. Така този софтуер на практика ще генерира стокова разписка, приемо-предавателен протокол, фактура за продажба и т.н. и цялата тази информация ще бъде изпращана в НАП. Това на практика означава, че ако вие сте собственик на магазин за битови стоки, и днес осъществявате закупуване на 100 стола, тези данни ще са известни на НАП. През деня продавате 10 стола – тези данни също ще са известни на данъчните и когато служител дойде в обекта ви и провери наличността вие ще трябва да имате 90 стола, другото ще се разглежда като нарушение. 

Всички тези промени са свързани или с подмяна на касовите апарати или с тяхната актуализация, а за фирмите със софтуер - промяна към лицензиран софтуер, определен от НАП. Разбира се съпътстващите разходи, а и прогнозираните ефекти от новите правила никак не се понравиха на бизнеса. 

Смъртта на "служебния бон" и новите правила за софтуер за продажби – как ще засегнат бизнеса?Промяната ще удари най-сериозно бизнеса на заведенията, складовете и магазини

Kaкви бяха реакциите на фирмите и защо сроковете бяха реформирани? 

Над 87% от браншовите и работодателските организации, до които е извършено допитване от НАП, са заявили, че първоначално предвидените срокове са недостатъчни по отношение на изискванията за софтуерите за управление на продажбите. Това с особена сила е валидно за предприятия, използващи комплексни системи за управление на търговската си дейност (ERP системи). Последва няколко пъти удължаване на сроковете от страна на НАП. 

Иначе съвсем резонното желание на държавата да изкара "сивия" бизнес на светло, беше посрещнато с особен отпор на много нива. Най-засегнати се почувстваха ресторантьорите, тъй като с въвеждането на Наредбата им се отнема правото за издаване на т.н. "служебен бон", който всъщност представлява онези междинни бележки в заведенията, които така широко  бяха използвани като краен бон за клиента и съответно способ за укриване на данъци. 

Ресторантьорите в Пловдив за шифъра на НАП: Промишлен шпионаж и кой не си плаща данъцитеБраншът обясни, че иска да е данъчно изряден, но по ясни закони

Инвестициите в касови апарати и нови системи също са сериозен финансов удар по някои от дружествата. 

В отговор Българска стопанска камара мобилизираха бизнеса да се включи в колективна жалба срещу Наредба Н-18. Резултатът бе, че 43 фирми и организации се обединиха и сезираха ВАС за отмяна на Наредбата, като изтъкнаха непосилните изисквания на нормативната уредба за касовите апарати, както и опасността от злоупотреба и изтичане на лични данни, търговска тайна и друга чувствителна информация.

Техните официални мотиви са, че белият бизнес в България ще бъде изправен пред избора да направи скъпи и сложни инвестиции и реорганизации на бизнеса си; да емигрира в друга юрисдикция; да преустанови дейността си или да не успее да направи изискваните инвестиции и реорганизации, и да понесе значителни имуществени санкции, респективно - да бъде предмет на принудителни мерки, напр., запечатване на търговски обект. 

Тричленният състав на ВАС обаче отхвърли искането за спирането на действието на Наредба Н-18, а към момента тече процедура по обжалване пред петчленен състав. 

От НАП също отказаха да удължават повече сроковете по въвеждане на новия отчетно-данъчен режим. 

Крайните срокове

За част от бизнеса новите правила вече са факт. За повечето фирми крайна дата беше 30 септември, ала към този момент срокът е отложен за февруари 2020. Всички търговци, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания.