С малко над 20% са спаднали броя на продажби на жилища в Пловдив през първите три месеца на 2023 година спрямо последното тримесечие на предходната година. За същия период цените на апартаментите са скочили с 3,9%. Това показват данните за пазара от Агенция по вписванията и НСИ.

Сделки с жилищни имоти 

Отливът от покупка на съществуващи жилища в Пловдив е по-голям - за такъв тип имоти се отчита спад от 24% или почти една четвърт. 19% пък са намалели сключените сделки с нови апартаменти под тепетата. 

Огромният спад идва на фона на няколко фактора. На първо място традиционно октомври - декември са най-силното тримесечие на пазара на имоти, което прави базата за сравнение висока. На второ място чувствителният реален спад на сделките през тази година, който брокери си обясняват с непрекъснатите закани за повишаване на лихви, на несигурната финансова обстановка и високите цени на пазара. Не на последно място може да се отбележи, че самият Пловдив вече е доста застроен и масово пазарът се измести към близки населени места - Родопската яка за хората с по-голям бюджет, и полските села за останалите. Липсата на нови инвеститори, които да отварят поголовно стотици нови работни места също може да се разглежда като фактор, въпреки че безработицата в града е много ниска, а дефицитът на кадри голям. 

Но от данните ясно се вижда, че не става дума за частен случай. Отливът от пазара на имоти в София, Варна и Бургас е дори по-голям. 

Показатели за продажба на жилища според броя продажби за шестте града в България с население над 120 000 жилите - на база на предходното тримесечие:

Ако разгледаме данните на база година по-рано, ще видим, че намалението на сделките не е чак толкова фрапантно, но все пак е осезаемо. През януари - март 2023 година са сключени 11,4% по-малко сделки с жилища в Пловдив, отколкото през същото тримесечие на 2022 година. Отново се наблюдава чувствително намаление на осъществените продажби на стари апартаменти - със 17,5%, докато при новите жилища обемът на продажби почти се запазва, като генерираният спад е едва от 2,5%. 

Само София бележи малко по-малък отлив на годишна база, но незначителен на фона на общата картина. 

Показатели за продажба на жилища според броя продажби за шестте града в България с население над 120 000 жилите - на база на съответното тримесечие на предходната година:

Цени на жилища

През първото тримесечие на 2023 година спрямо предходните три месеца цените на жилищата са се увеличили с 3,9%. Всъщност обаче новите жилища са поевтинели с 1%, докато общата статистика за поскъпване идва от цените на апартаментите втора употреба, където продажните цени са с 8,8% по-високи. 

Ако сравним данните за януари - март 2023 година, спрямо същия период на 2022 година, общото поскъпване на жилищата е 9,6% на годишна база, като то е едва 6,2% при новото строителство и 12,9% при съществуващите жилища. 

Прави впечатление, че цената на съществуващите домове едновременно се увеличава, докато обемът продажби спада. 

Индекс на цените на жилищата за шестте града в България с население над 120 000 жилите - на база на предходното тримесечие:

Индекс на цените на жилищата за шестте града в България с население над 120 000 жилите - на база на съответното тримесечие на предходната година:

Стойност на продажбите

Безспорно едни от най-интересни са данни за реалната стойност на осъществените продажби на жилища. Цифрите за Пловдив показват срив с 20% за първото тримесечие на годината, спрямо предходното, но пък почти запазени стойности на годишна база. 

Пловдив застава много силно по този показател, като показва, че почти няма промяна в оборота на пазара на имоти, ако го сравняваме спрямо януари - март 2022 година. През тези месеци са сключени 11,4% по-малко сделки, но стойността им е същата. 

Показатели за продажба на жилища според стойността на продажбите за шестте града в България с население над 120 000 жилите - на база предходното тримесечие:

Показатели за продажба на жилища според стойността на продажбите за шестте града в България с население над 120 000 жилите - на база на съответното тримесечие на предходната година: