Дизайнерката Миглена Каканашева-Мегз изглежда окончателно приключи бизнеса си в България, след като пловдивският Окръжен съд обяви в несъстоятелност и последната останала фирма на нейно име - "Мегз-1".

Справка в търговския регистър показва, че това всъщност е първата фирма на дизайнерката и последната останала активна от общи 48 на нейно име. Името на Миглена Каканашева се свързва с участие в още дружество, но тя вече не е собственик на капитал в тях. Всичките останали фирми освен майчиното "Мегз-1" са били заличени на 29 май 2021г.

От тогава, вече година и половина Мегз живее в Дубай, а в България името ѝ изскача само в списъци на НАП и съдебни решения. Припомняме, че в разгара на лятото излезе на яве, че дизайнерката има над 600 хиляди лева укрити данъци именно на фирмата "Мегз-1". Това стана ясно, след като на втора инстанция Административният съд в Пловдив потвърди ревизионния акт, съставен от инспектори на НАП.

В последните години, дизайнерката  е регистрирала почти 50 дружества с името "МЕГЗ" и номер от 1 до 49. Всички те имат годишни обороти между 30 и 45 хил. лева - точно на границата, преди да подлежат на задължителна регистрация по ДДС. Органите по приходите приемат наличие на данни за укрити такива или доходи, поради неотразени счетоводно приходи от извършени продажби на стоки. В хода на ревизията е установено, че през ревизирания период паричните средства от извършени продажби на стоки - дрехи, козметика, аксесоари са били получени от извършени чрез онлайн продажби и продажби в търговски обекти, а полученият приход от тях не е отчетен.

Със сегашното решение на Окръжен съд-Пловдив магистратите обявяват свръхзадължеността на „МЕГЗ 1“ ООД ,откриват производство по несъстоятелност и постановяват обща възбрана и запор върху имуществото на фирмата.

В решението се казва още, че съдът постановява прекратяване на дейността на предприятието на „МЕГЗ 1“ ООД и го обявява в несъстоятелност. Освен това Мегз се лишава от правото да управлява и да се разпорежда с имущество, включено в масата на несъстоятелността.

Съдът оставя без уважение молбата за откриване на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност и спира производството по несъстоятелност на „МЕГЗ 1“ ООД поради липса на имущество за покриване на началните разноски за производството по несъстоятелността.

Спряното производство може да бъде възобновено в срок от една година от вписване на настоящото решение по молба на длъжника или кредитор, ако се установи, че е налице достатъчно имущество или се депозира определената сума от 4000 лв. за предплащане на началните разноски.

Фирмата трябва да заплати и сумата от 250 лв. за държавна такса, която следва да се събере от масата на несъстоятелността.

Решението трябва да се впише в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията и подлежи на незабавно изпълнение, като може да се обжалва пред Апелативен съд - Пловдив в 7-дневен срок от вписването му в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.