2 сигнала за неспазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места са получени от Регионалната здравна инспекция в Пловдив през последната седмица. През последните седем дни здравните инспектори са издали седем предписания за отстраняване на нарушения, като  са съставили и един акт.

Общо 143 проверки по спазване на забраната за тютюнопушене в Пловдив са извършили специалистите от Регионалната здравна инспекция през последната седмица.

Проверени са 38 заведения за обществено хранене, 60 закрити и 12 открити обществени места, както и 33 детски и учебни заведения. Извършени са също 74 проверки по текущ контрол.