Близо 70 000 лв. хонорари на външни експерти е изплатило Министерството на културата само за първите шест месеца на 2022 г., става ясно от справка по Закона за достъп до информацията, предоставена ни от читател на TrafficNews. Най-внушителната сума е по заповед РД11-01-70/19.04.2022 г.  и възлиза на 13 200 лв. за консултации за „медийни политики, управление на проекти и организиране на конференции в областта на медийните политики”.  Излишно е да обясняваме, че медийните политики на Министерството на културата са не просто фиаско, а класически урок за това как да не се правят нещата.

Ето по какви договори са дадени останалите пари: 

„преглед и анализ на дейността на министерство на културата, свързана с недвижимите културни ценности, предложения за законодателни изменения в областта на недвижимите културни ценности” (7500 лв.); 

„съдействие при организиране на срещи по специфични възникнали казуси, получили обществено внимание в медиите – водене на кореспонденция по телефон и елeктронна поща; комуникация по възложени задачи от министъра със служители на Министерство културата и/или с външни лица; съдействие при организиране на събития под егидата на Министерството – логистично подпомагане на церемонии по връчване на отличия, конференции, кръгли маси; текущо наблюдение на дигитални социални апликации на Министерството и своевременно докладване при възникване на проблеми с тях (7200 лв.); 

„подпомага дейността на Министерство на културата в областта на сценичното изкуство. Предоставя консултации по общонационални концепции и проблеми в областта на сценичните изкуства, да подпомага изготвянето на политики, насоки и стратегии в областта на сценичните изкуства, както и разработки по тяхното прилагане, както и да участва в работни срещи на министъра на културата с дейци и специалисти в областта на сценичните изкуства”(12 000 лв.); 

„предоставя консултации, спрямо поставените от ръководството на министерството задачи, в областта на културните политики в страната; участва в работни групи за изготвяне на концепции за прилагането им; участва в срещи с представители на различни политически парламентарно представени формации, като съдейства за съгласуване на провежданите от министерството политики” (9000 лв.); 

„подпомага дейността на министъра на културата чрез осигуряване на небходимата експертиза посредством:.предоставяне на консултации и съвети относно повдигнати въпроси, изказани мнения и поставени проблеми от съсловните и творчески организации и съюзи, както и отизявени дейци и артисти в сферата на културата, мониторинг на нагласите и очакванията в обществото и сред професионалната общност;. изготвяне на предложения за действие от страна на Министерство на културата, които да отразяват обществения интерес;. участия в срещи на министъра на културата, както и в работни групи във връзка с изпълнение на горепосочените задължения” (7500 лв.).

Близо 30 000 лв. са изразходени за хонорари за експертни комисии – например за избор на носителите на приза „Христо Г. Данов” и изборите на директори на опери и училища по изкуствата.

И като споменахме националната награда за литература, която ежегодно се връчва в Пловдив, да припомним, че на тазгодишната церемония статуетка имаше само за носителя на приза за цялостен принос. Останалите бяха забравени. За сметка на това според посочените цифри в справката министърът на културата е одобрил едни 10 800 лв. за изработването на пластиките.

Дано достигнат до носителите си до края на месец юни, както е било обещано на всички наградени.