По повод на сигнал на читател на TrafficNews.bg за точени кори, които той си е закупил в магазин "Триумф" в Кючука и които според него са препечени и би трябвало да се бракуват, получихме отговор от хранителния холдинг "Белла", който ви предлагаме без редакция:

"Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че напълно съобразно технологията на приготвяне на корите на сач "Фамилия тип Домашни на сач" е задължително да присъстват петна нагар по повърхността от съприкосновението им със сача. Степента на препичане на корите напълно отговаря на качествата на продукти от подобен тип. Името на продукта "Фамилия тип Домашни на сач" ясно показва, че корите са термично обработвани на сач и би следвало да имат следи от нагар. Благодарим на потребителката за изказаното мнение и бдителността за качеството на продукта."

Очевидно нашият читател е пропуснал да забележи, че корите са приготвени на сач, което е предизвикало недоразумението по отношение на кафявите петна. Така че на въпроса: Вие бихте ли си направили баница с такива кори?, логичният отговор е "да"!