Кога най-разбитата входно-изходна артерия Пловдив – Рогошко шосе, ще бъде ремонтирана изцяло? От години хората и фирмите, ползващи пътя очакват тоталната реконструкция, но тя изглежда все по-далечна .

За сметка на това от районната администрация в „Северен” се хвалят, че са закърпили дупки по технологията на „печматик”. Оттам обясняват, че след сигнал на граждани за зейналите ями след проливните дъждове, е започнал авариен ремонт.

 „Отворите в асфалтовата настилка се продухват с цел да се премахнат всички замърсявания и прах, след което се грундират  и по технология  „печматик" под налягане се разпръсква битумна емулсия и каменна фракция”, пише в прессъобщението .

Тази година трябваше да започне и ремонтът на булеварда, за който има изготвен проект. Освен участъка от 3 км,  трябваше да бъдат ремонтирани и няколко от пресечките до предприятията. Дейностите предвиждат изграждане на ВиК мрежа, ново улично осветление, озеленяване, велоалея и поставяне на нова тротоарна настилка.

Кметът Иван Тотев бе обещал, че пътят ще бъде проектиран и изграден, така че да отговаря на изискванията за преминаване на интензивен трафик от тежкотоварни камиони. Заради голямото натоварване с тежки превозни средства там трябва да бъде използвана технологията студено рециклиране, която трябва да даде по –голяма носимоспособност на пътя.

Пари за реализацията на този проект в Бюджет 2019 обаче няма, като вече въпросът е дали ще се намерят пари за него през 2020-а, или отново дупките ще се пълнят с „печматик”.