Търговски обекти изхвърлят огромни количества нерегламентирани отпадъци  край комплекс "Марица Гардънс" без да бъдат глобявани. За това сигнализира читател на TrafficNews, който живее в района и всеки ден вижда как зоната с контейнери е затрупана освен с боклуци, но и с кашони.

По Закона за управление на отпадъците, ползвателите на търговските обекти, са задължени да събират разделно отпадъците от хартия и картон и да ги предават на фирми, притежаващи разрешение за този вид дейност, а не да ги изхвърлят в контейнерите за битов отпадък или около тях.

Санкциите за допуснати нарушения от юридически лица по Закона за управление на отпадъците са до 10 000 лв. При повторно нарушение глобата се налага в двоен размер, а в този район проблемът е ежедневие, разказа читателят ни. По този начин се създават и неудобства на гражданите, които в този период не могат да ползват контейнерите по предназначение.

Мъжът твърди, че от ОП „Чистота” са наясно с проблема, но до ден днешен промяна, както и глобени няма. Освен неприятната гледка за гражданите, замърсяването на огромни площи крие риск за здравето на гражданите и околната среда. Създават се и неудобства на гражданите, които в този период не могат да ползват контейнерите по предназначение.

„Зоната се превръща в нерегламентирано сметище. При сто процента събираемост на данък смет, това ли трябва да е обслужването, което собствениците на жилища в ЖК Марица Гардънс трябва да получават?

Не е моя работа да дебна кой изхвърля тези огромни количества кашони, но в случай, че отговорните за чистотата в града предприятия са наясно с проблема, защо не сигнализират до Общинският инспекторат, който е длъжен да глоби нарушителите?”, пита нашият читател.

Въпросът е защо след като от общинското предприятие „Чистота” са запознати и виждат нагледно проблема с нерегламентираното изхвърляне на боклуци, не сигнализират те до Пловдивския общински инспекторат, а принуждават гражданите да го правят?

От ОП „Чистота” не дадоха конкретен отговор на нашия въпрос, а отговориха, че ако читателят ни има въпроси, свързани с чистотата, нека се обади на дежурния телефон или, в случай, че види някой да изхвърля отпадъци и замърсява, да сигнализира на тел. 112, като добавиха че контейнерите тип „бобър” се обслужват всекидневно.