На 42 км от Разград се намира може би най-запазената тракийска гробница – Свещарската. Тя е вписана в световното културно и природно наследство и е сред Стоте национални туристически обекта. Свещарската гробница е част от историко – археологическия резерват „Сборяново“.

За съществуването ѝ става ясно през 1982 г., когато при разкопките на Гинина могила, край село Свещари, изниква една от най-впечатляващите гробници по българските земи. Според археолозите това е царска гробница, в която вероятно е погребан гетският владетел Дромихет, а изследванията показват, че е построена през III век пр. Хр.

Свещарската гробница е направена от гладко обработени каменни блокове от мек варовик и се състои от коридор, който води до три помещения – преддверия, странично помещение и гробна камера. Входът е украсен със стилизирани волски глави, а блоковете под свода представляват 10 женски фигури с вдигнати ръце, чиято височина е 1.20 м.

В гробницата са открити две каменни легла, човешки кости и дарове. До едно от леглата е направена скулптурна фасада на умален храм. Това говори, че е предстояло обожествяване на покойника – владетел. Част от фигурите не са завършени, което според учените, показва, че владетелят, за когото е била предназначена гробницата, е починал внезапно.   

Свещарската гробница не е самостоятелен обект. Около нея има още 26 могили, които са с различна големина и целият район е обявен за археологически резерват. До настоящия момент на територията са регистрирани над 140 обекта от различни исторически периоди.

Този уникален комплекс разбулва част от мистерията около тракийската цивилизация, благодарение на който можем да се докоснем до нейната богата култура.

Обектът работи от сряда до неделя, а входът е безплатен за деца под 7 години и хора с увреждания.