Когато се движиш с автомобил по трилентов път, спирайки на светофара, очакваш да когато се включи зелен сигнал да можеш да продължиш направо и да завиеш надясно. На някои кръстовища в Пловдив лявата секция е на отделен режим, за да се избегнат пътно-транспортни произшествия предизвикани от отнемане на предимство. Но едно от основните кръстовище в Пловдив обаче сигнализацията на светофарите е  нелогична. Водачите, движещи се по бул. "Санкт Петербург", посока центъра ежедневно се натъкват на абсудната ситуация, в която когато секцията за движение направо свети зелено, то секцията за завой надясно - свети червено. Което противоречи какво на световните стандарти, така и на здравата логика. "Това е истинска иновация в организацията на движението. Обиколил съм половината свят, но не съм виждал подобен светофар", коментира читател на TrafficNews.

След запитване , отнесено до зам. кмета по транспорта Тодор Чонов , от общината коментираха, че причината за този прецедент е късото разстояние до следващия светофар, който е на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и "Източен". "Там се получават сериозни задръствания , особено когато има автобуси на Градския транспорт. Това налага сигнализацията за направо и надясно да не е синхронизирана", коментира Чонов.