Липсата на квалифицирани кадри е един от проблемите, с които се сблъскват все повече предприятия в страната.  От година насам постоянно се изтъква огромния „глад за кадри” и трудността да се намерят качествени служители. Това рефлектира и директно върху публичните институции, които все по-трудно задържат специалистите си.  Основният проблем, разбира се, е в ниското заплащане, което значително изостава от ръста в частния сектор.

Така например в Община Пловдив редица щатни места за специалисти стоят незаети. Кметът Иван Тотев заяви, че иска минимум увеличение на заплатите между 10 и 15 %, а за инженерните щатове и по-голямо.

Тотев иска да се вдигнат заплатите на всички общински служители с 10 %Гласуват бюджета през януари, ще е съизмерим с този през 2018-а

Какво се случва обаче в Община „Родопи”? Тя никога не е се славила с добро административно обслужване, като е имало случаи на хора, които чакат с месеци за рутинни преписки и документи.  И все пак от администрацията са пуснали няколко интересни конкурса за общински служители.  Те до известена степен могат да дадат отговора и кои са най-ценените служители в Община „Родопи”. Три от местата са за експерти в различните звена в администрацията, а четвъртото е за шофьор.

За двамата експерти „Кадастър, регулации и извънселищни територии” се изисква средно образование и минимум 1 година стаж. Те трябва да изчертават скици за действащи планове, удостоверения, различни преписки по кадастър и улични регулации, да следи техническото изпълнение  на планове за устройство на територията и други. Допълнителни изисквания са завършено училище по архитектура и познание по специализираните програми AutoCad и MKad.   Размерът на заплатата за длъжността варира от 510 до 700 лева. Или с няколко думи, ако нямате опит и висше образование ще започнете от минимума за длъжността.

Вторият конкурс е  за експерт „Търгове и конкурси“. Тук минималното изискване висше образование бакалавър и опит от 1 година.  Задълженията му са свързани с разпореждането с общинско имущество – процедури по отдаване под наем и продажби, както и редица други дейности, свързани с имотите на общината. Основната заплата е 730 лева.

Третият конкурс е за шофьор на лек автомобил. Изисква се средно образование и категория „В”. Размерът на заплатата е 885 лева…

Ангажиментите му са:  правилната експлоатация и изрядното техническо състояние на повереното му моторно превозно средство. Носи отговорност за причинени повреди на обществено и лично имущество на граждани и юридически лица или на повереното му МПС.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи от кмета на общината, свързани с основните за длъжността, включително и такива, които не са пряко свързани с нея, но се налагат от естеството на работата.

Втората част от описанието на длъжността изглеждат повече от странни, но вероятно там се крие и разковничето, защо заплатата му е много по-голяма от експертите в администрацията.

Разбира се, и за трите длъжности, хората, които биват наемани заслужават доста по-големи възнаграждения. Тук въпросът е чисто принципен, че хора, които са инвестирали в образованието си биват омаловажавани за друга длъжност, за която се изисква просто шофьорска книжка. Това не означава, че работата е по-малко отговорна. Но явно удобството на кмета в автомобила е много по-важно от качествената работа на администрацията.