Какво ще правят пловдивските чиновници с компютрите си? Ще играят последно поколение игри или ще изпълняват служебните си ангажименти? Този въпрос е особено актуален след пусната обществена поръчка за 33 333,33 лева без ДДС, или кръгло 40 000 лева с данък добавена стойност.

Община Пловдив търси доставчик на 10 нови лаптопа за въпросната цена, като на практика един компютър ще струва 4 хиляди лева. Изискванията към машините са сериозни – последно поколение процесор, дисплей, видео карта, допълнени с огромна памет.

Службите на гише и другите чиновници, които боравят предимно с документи и леки онлайн програми, могат да работят с компютри оценени на 10 пъти по-ниска стойност. Разбира се, не така стоят нещата с няколко отдела и най-вече тези по градоустройство, където работят с по-тежки програми. Въпреки това за техните нужди далеч не са необходими подобни параметри на лаптопите.

Все пак бъдещите ползватели на компютрите, освен чисто служебните си ангажименти ще могат да подкарат и доста сериозни игри, ако имат интерес към тях.

Офертите за новите машини ще се събират до 17 февруари. След приключването на процедурата, ще видим и какви лаптопи са закупили градските власти.

От Община Пловдив обясниха, че  поръчката за компютри е необходима на архитектите инженерите, работещи в екипите по устройство на територията, градоустройство и строителство. Те използват програми като AutoCad и 3D Studio Max., които изискват компютри с подобна мощност и параметри.

Ето и минималните изисквания към лаптопите: