Десет пловдивски семейства се оказват в плен на собствените си жилища. Входове към гаражите, апартаментите и задният двор има, но не може да се използват.

Казусът е от центъра на Пловдив, където от години хората не могат да влизат в домовете си по нормален начин. Единственият вход е преустроен гараж на партерния етаж. Абсурдният случай се разиграва на улица „Шейново”11.

„И кола също не може да мине, тъй като има кол и мрежа. Те са на съседа, който е собственик на съседен имот. Затова се преустрои сградата и гаражът стана вход. При започването на кооперацията, в проекта официален вход към сградата имане, но реално не е реализиран.  Причината – нереализирана улица, съгласно кадастралната карта”, разказа за НоваТв домоуправителят – Гълъбов.

Той добави, че самият вход е малка врата, която обаче не може да се използва. Хората нямат достъп до него, тъй като излизат в имот, собственост на друг човек.

„Така е изпълнен от строителя. Прекрачвайки прага на входа попадам в чужд имот. Точно през този терен е подходът към гаражите и вътрешния двор на кооперацията. Достъпът – отново ограничен”, допълва домоуправителят.

Още през 2006 година е подадена молба в район „Централен” за  отварянето на съществуващата улица, която е предвидена план. Хората са посещавали всички институции. Оказва се, че улицата е била предвидена през 99 година, когато е направен общия устройствен план.

Община Пловдив е инициирала изработване на нов подробен устройствен план, който да гарантира вход до сградата, но той бил обжалван от собствениците на съседния имот.

„Общината да изкупи частния имот и да се направи цялостно лице на кооперацията. Друг вариант е хората да се разберат помежду си”, каза кметът на район „Централен”.