Жители на Родопската яка подготвят протест заради кариерата край село Белащица. Те ще изразят недоволството си на 27 февруари 2020 г. от 09.30 ч. пред сградата на община Родопи. В протеста ще се включат жители на селата Белащица, Брани Поле, Марково, Гълъбово и Брестник.

По този повод, кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов се обърна към тях:

„Уважаеми жители на селата Първенец и Белащица,

Обръщам се към Вас, съзнавайки ясно гнева и объркването ви. Недоволството ви е оправдано. Прави сте, защото някой иска да отнеме плодородната земя, която храни семействата ви, да отрови въздуха, да наруши екоравновесието в нашите землища.

Като кмет на община „Родопи” , избран от Вас, спечелил доверието на хиляди жители на нашите села, твърдо и категорично заявявам, че няма да допусна действия, които ще ощетят Общината и хората. Нееднократно, аз и екипът ми заявихме, че не подкрепяме нито една открита кариера за добив на инертни материали на територията на община „Родопи”.

Нито аз , Павел Михайлов, нито моят заместник Владимир Маринов, защитаваме нечии частни финансови интереси и лобираме за даден концесионер. Силата на общината са нейните граждани. Ролята на общинското ръководство е да защитава интересите на своите жители.

През годините обаче са премахнати редица законови изисквания, които преди възпрепятстваха изграждането на кариера.

Като кмет ще поискам от РИОСВ –Пловдив да преразгледа отново всички изисквания според закона. Поемам ангажимент да бъдат преразгледани всички документи от старта на процедурата за концесията до момента и да се вземе взаимно изгодно решение, като се защитят интересите на хората и околната среда.“