Кандидатстудентската кампания в Софийския университет стартира в понеделник, 17 февруари.

Заявленията за полагане на изпити в рамките на първата кампания ще могат да се подават от 17 февруари до 13 март. За втората кандидатстудентска кампания заявленията ще започнат да се приемат от 29 май нататък.

Заявления могат да се подават и онлайн в сайта на университета, в обособените бюра в страната, както и в Ректората на учебното заведение. Таксата явяване на изпит е 30 лева.

Изпитната сесия от първата кампания ще започне от 22 март до 26 април, изпитите за втората сесия ще се провеждат през уикендите от 7 до 28 юни. Документите за класиране по желания ще се по дават в периода от 15 до 27 юни.

Софийският университет позволява за 113 специалности да се използват оценките от матурите, вместо оценките от положен изпит. За специалностите "Право", "Журналистика", "Връзки с обществеността", "Медицина" и "Фармация" единствената опция е явяване на изпит.