Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на Асеновград все още не работи според изискванията в проекта. Това съобщи заместник-кметът на града инж. Стоян Димитров по повод изказване от страна на общинския съветник Енко Найденов по време на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен заем от община Асеновград. Найденов заяви, че в мандата на управление 2015 г. - 2019 г. са реализирани два проекта, които са подобрили средата на живот в общината. А именно - благоустрояването на квартал "Запад" и изграждането на пречиствателната станция за отпадни води.

"Ние заварихме подписани Акт 15 и Акт 16 - без нито една забележка по отношение на така наречения Воден цикъл. А в пречиствателната станция и до момента продължават дейностите по нормалния ритъм на заработване на съоръжението. Бих казал, че работата по отстраняване на нередностите е чисто доброволна, от страна на фирмите изпълнители. Към момента ПСОВ все още функционира на ръчен режим, вместо автоматично, както е заложено в проекта. Една част пък дори още не е въведена в експлоатация - това са метановото стопанство и когенерацията (гниенето на утайките и създаването на биогаз, който да произвежда електричество и да намали разходите на пречиствателната станция). Има платени два проекта. Но реализирани два проекта няма. Нито пречиствателната станция функционира, нито квартал "Запад" е осъществен качествено. Да, привлечени са инвестиции, плащането е извършено, парите са получени, но качеството се вижда какво е", заяви Стоян Димитров.