Зам.-кметът на район „Западен” Георги Георгиев ще застане на подсъдимата скамейка следващата седмица, съобщиха от пресцентъра на съда. Той е обвинен, че докато е бил управител на „Кризисен центъра за деца” в Пловдив,  е извършил 16 деяния, в качеството си на длъжностно лице  към Община Пловдив, като е присвоил чужди пари в общ размер от 4118,11 лева. Те са били изплатени по сключени  граждански договори с неговия тъст за извършване на различни ремонти по поддръжка на сградата на Кризисния център.

Самите ремонти не са били извършвани, а договорите са били подписвани през периода 28.02.2013г. – 22.06.2014г.

Обвинението е, че в кръга на службата си Георгиев е съставил официални документи – констативни протоколи за приемане на извършени работи без възражения  по гражданските договори, сключени с неговия тъст. В тях, тогавашният управител на Кризисния център удостоверил неверни обстоятелства и изявления – че са изпълнени от тъста му, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства и изявления – за отчитане на изпълнените работи и изплащане на сумите по договорите.

Георги Георгиев е зам.-кмет на район „Западен” от началото на мандата, като е квотата на „Кауза Пловдив”. 

По делото са призовани 57 свидетели и 3 вещи лица.