Над 41 хиляди зрелостници се явяват на втора матура днес, която се провежда по 13 предмета.

Най-много зрелостници – 14 612, са избрали да се явят на изпит по английски език.

Вторият най-желан предмет е биология, като матура по него са избрали да положат 11 076 ученици.

По география тази година се очаква да се явят малко под 6000 зрелостници.

Изпит по философия ще държат 4287, а по математика – над 2200.

Тест по история и немски език ще положат повече от 1000 дванадесетокласници.

9500 квестора ще следят за реда и за това зрелостниците да не преписват. Квесторите ще осигуряват пропускателния режим на входа на училището.

За изпита учениците трябва да носят лична карта и служебна бележка за допускане. Те ще сядат на точно определените за тях места в залите. За матурата са предвидени 3861 зали в 608 училища, а за изпитите по желание залите са 174 в 61 училища.

На зрелостните изпити се ползва химикалка с черен цвят. Те продължават 4 астрономически часа. Учениците със специални образователни потребности работят в отделни зали и имат два допълнителни часа за работа.

Матурата по чужд език и всички обществени науки се състоят от 3 модула. Времето за работа по първия модул е 60 минути. Вторият също е 60 минути, а третият - 120.

За математика и природни науки модулите са 2. Първият е от 90 минути, а вторият - 150 минути.

Зрелостникът няма право да си тръгне до 60 минути след началото на първия модул. Веднъж напуснал, не може да се връща.

Изпитът започва в 8.00 часа.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 13 юни 2019 година.