Пожизнена втора пенсия, която да е с гарантиран размер, ще могат да получават хората, които има в личната си пардида достатъчно средства, които да гарантират, че месечно ще вземат поне 15% от минималната пенсия за стаж и възраст, определяна от държавата.

Това са предложения на работна група към социалното министерство за промени в Кодекса за социалното осигуряване. С тях се урежда изплащането на парите за старост по т.нар. „втори стълб”. Те бяха представени от социалния министър Бисер Петков на кръгла маса с представители на  частните фондове, парламентарните комисии по бюджет и финанси и социална политика,  бизнеса и синдикатите.

Ако пожизнената е без гарантиран период на изплащане, не се предвижда наследяване на парите, но дружествата ще предлагат допълнителен продукт на пенсионерите, уточни Петков, цитиран от БНР.  

Друга възможност за избор е пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане, в рамките на който плащането ще продължи и в случаите, когато пенсионерът почине, но ще бъде насочено към  неговите наследници, каза още Петков.

Той обясни, че натрупванията по партидите на първите бъдещи пенсионери, които са на възраст от 55 до 59 години и в момента имат около 4075 лева, са отправна точка за изчисленията.

Очакванията са, че хора, които са се осигурявали през целия вече 20 годишен период на осигурителен доход над средния за страната, ще имат това право за пожизнена пенсия за старост.

Има възможност и допълнителната пожизнена пенсия за старост да включва и разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст - да се започне с разсрочено и после да се мине към пожизнено плащане.

Ако бъдещите пенсионери нямат достатъчно пари в партидите си, те ще могат да получават втората пенсия разсрочено, но не всеки месец. Хората сами ще избират в какъв срок и размер ще получават средствата, натрупани по индивидуалната партида.

Когато натрупаните средства по партида са по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, те се изплащат еднократно.

Втората пенсия ще може да се получи при навършването на възрастта за пенсиониране при трета категория труд.

Запазва се обаче възможност по желание на осигуреното лице пенсията да се получава една година преди навършването на възрастта за пенсиониране. Това е възможно ако натрупванията по индивидуалната партида позволяват да се отпусне сума, която да е не по-малка от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 Актуална е и опцията парите от индивидуалните партиди в пенсионните фондове да бъдат прехвърлени към Националния осигурителен институт /НОИ/.

Във втория стълб се осигуряват всички работещи в масовата трета категория, родени след 1959 година. През есента на 2021 година първите с право на втора пенсия ще са жените, родени през 1960 година. Те тогава ще навършат възрастта от 61 години и 8 месеца. През 2024 година към тях ще се присъединят и мъжете от този набор.