Осем сериозни нарушения е допуснал екипажът на хеликоптера, който на 21 август миналата година се омотал в жици на далекопровод в Стамболийски. Едно от основните нарушение, довели до инцидента, че управлението на „Кугъра” е било поверено на втория пилот, който е бил без необходимата подготовка за полети на пределно малка височина на типа вертолет.

Това става ясно от доклада на Комисията, сформирана по нареждане от командира на  Военновъздушните сили. Самият доклад стана публично достояние, след като бе публикуван в Административния съд в Пловдив. Повод за това е обжалвано наказание от зам.-командира на Авиобаза „Крумово”  полк. Иван Николов. След инцидента той е бил наказан със „строго мъмрене” заради допуснатия инцидент. Според защитата на полковника, той е бил в отпуска по време на инцидента в Стамболийски.

От доклада става ясно, че след излитането, на първия завой, на височина 45 м. капитанът на полета иска от РП "Кула" и получава разрешение за снижение на 50 м. И поема в югоизточен курс към Асеновград. На тази височина, две минути след излитането, пилотът изпълнява пилотаж вилната зона на града, след което насочва вертолета към ИПМ (Прослав).  Комисията установила, че в записа на разговорите в кабината няма искане и разрешаване за заемане на зона за изчакване. След снижението на 50 метра, следващият радиообмен между екипажа и РП "Кула" е на ИПМ (7:10 мин. след излитането).

На третата минута след излитането пилотът предава управлението на втория пилот ст. лейтенант Леков, като комисията установила, че вертолетът преминава на височина под 50 м. (по данни от GPS тракера) над село Кадиево, което е нарушаване на указанията на РП. Многократно в кабината звучи сигнализацията от радиовисотомера за слизане под зададената опасна височина от 90 ft (около 30 м.). След селото, по команда на пилота - вторият насочва вертолета надясно и полетът продължава над река Марица с  височина 14 м с постоянно снижение. Полетът над реката продължава около 18 секунди с приблизителна постоянна скорост 234 до 241 км/ч, но със снижение на височината до Н=8-10 м по данните от GPS тракера от системата за анализ на мисията.

В 18:17 ч. (10:48 мин. след излитането), на височина 8-10 м, вертолетът влиза в съприкосновение с жиците на далекопровод, следствие на което същите биват скъсани. След сблъсъка с жиците, в 18:16:48 часа, пилотът поема управлението на вертолета, за около 6-7 секунди взема решение за незабавно кацане, подава команда към бордния техник за пускане на колесника, докладва на РП "Кула", захожда за кацане и каца на площадка Цалапица.

По обясненията на екипажа, причината за сблъсъка е появата на ято птици по маршрута на движение на вертолета, в резултата на което капитанът снижава машината на по-малка височина от минимално допустимата. Комисията установила, че две секунди преди сблъсъка екипажът отклонява вниманието си от режима и профила на полета, като наблюдава действията на намиращ се на брега на реката рибар. Също така, от прослушването на разговорите в кабината на вертолета, комисията не констатира да е имало предупреждение за наличието на птици.

По отношение на екипажа на полета комисията е установила следните нарушения: неизпълнение на разпорежданията на РП "Кула", допускане на нарушение на режима и профила на полета, съгласно утвърдения в плановата таблица маршрут № 140; предаване управлението на вертолета от пилот на втория пилот, като по този начин го поставя в условия, за които не е подготвен за типа вертолет и застрашава безопасността на полета; допускане и многократно снижаване на вертолета под минималната безопасна височина на полета, настроена на радиовисотомера като опасна височина от 90 ft.;  неизпълнение на задълженията на втори пилот за наблюдение на обстановката и препятствия по маршрута на вертолета; управление на вертолета от втори пилот без необходимата подготовка за полети на пределно малка височина на типа вертолет. Комисията е установила, че в резултата на инцидента са нанесени значителни материални щети на вертолета.

Чрез преглед на записи от GPS - тракер, комисията е установила,  че капитанът на полета при изпълнение на други летателни мисии нееднократно е допускал нарушаване на режима на полетите чрез отклонение от пътната линия на маршрута, профила на полета, снижение под минималната безопасна височина и зависване над нерегламентирани площадки.

Именно и заради това е бил наказан зам.-командира на военното формирование в Крумово, тъй като отговарял за цялостната  подготовка на подчинените му, а в случая нееднократно са били констатирани такива . Съдът е отхвърлил жалбата на полк. Иван Николов, като наказанието му „строго мъмрене” е оставено в сила.

Нов инцидент с хеликоптер в Пловдивско! Машината скъса далекопровод в СтамболийскиПочти целият град е останал без ток и вода, военна полиция пое случая