Делото за отвличане и убийство на бизнесмена Стоян Стоянов, управител на дружеството "Гранити", бе върнато от Върховния касационен съд за ново разглеждане на Апелативния съд във Варна, съобщиха от ВКС. 

Тричленният състав реши делото да бъде гледано от друг състав на въззивната инстанция от стадия на съдебното заседание, като решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Престъпленито е извършено през 2008 г., а трупът на бизнесмена бе намерен през октомври 2009 г. в местността Горска нива край несебърското с. Паницово. Той бе похитен пред дома си на 6 март 2008 г. До находката се стига, след като един от подсъдимите - Стоян Петров, тогава води разследващия екип до лобното място на убития Стоянов.

ДНК експертиза потвърждава самоличността му. Скрита за широката публика обаче остава информацията, че тялото е без подбедрицата и обувката на единия крак.

С Решение № 71/04.10.2019 г. по наказателно дело № 241/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя въззивната присъда от 30.11.2018 г. на Апелативен съд – Варна по в.н.о.х.д. № 316/2018 г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивната инстанция от стадия на съдебното заседание. Решението е окончателно.

Делото е образувано по протест, жалби на подсъдимите Стоян К., Стоян П. и Станислав М. и по жалба на гражданските ищци и частни обвинители срещу въззивната присъда на Апелативен съд – Варна по в.н.о.х.д. № 316/2018 г.

Окръжен съд – Бургас призна за виновни подсъдимите Стоян П., Станислав М., Стоян К. и Нено С., като на  Стоян П. и Станислав М. е наложено наказание от по 20 г. „лишаване от свобода“, на Стоян К. – 18 г., а на Нено С. – 17 г. „лишаване от свобода“. Подсъдимият Галин К. е признат за невиновен и оправдан по същите обвинения.

В мотивите на решението на ВКС подробно са изложени констатирани пороци при осъществяване на доказателствената дейност на контролирания съд, които сочат на допуснати процесуални нарушения при формиране на изводите му и на липса на мотиви на съдебния акт. „Доколкото се касае до обвинение за сложна съучастническа дейност и фактите, обосноваващи извод за съставомерност или липса на такава на поведението на всеки един от подсъдимите, са общи за всички тях, атакуваната присъда следва да бъде отменена изцяло, по отношение на всички подсъдими. Не е възможно да се извърши преценка за правилното приложение на материалния закон при ненадеждна доказателствена основа“ – категорични са върховните съдии.