Кръгла маса под надслов „Един живот – един избор!” ще се проведе в заседателната зала на Община Пловдив от 14.00 часа. Инициативата се провежда във връзка с изпълнение на общинската политика в областта на наркоманиите за 2018 година, а организацията е на Общински съвет по наркотични вещества с Превантивно-информационен център – Пловдив.

В дискусията ще вземат участие 10 отбора от ученици гимназиален курс в Пловдив, младежи от БЧК – Пловдив и доброволци към общинската структура, които ще имат възможност да изложат своята гражданска позиция по поставена от Общински съвет по наркотични вещества. Всеки отбор ще се състои от 2-ма представители, които трябва да подготвят своята устна или мултимедийна презентация по поставената тема.

Идеята е кръглата маса да получи широк обществен отзвук по поставените теми, както и да обедини младите хора в каузата на Общински съвет по наркотични вещества с Превантивно-информационен център – Пловдив – борбата с наркотичните вещества. Всеки отбор може да покани свои представители, които да се включат за подкрепа в публиката. След приключване на презентациите, на участниците ще бъдат връчени награди от председателя на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив.