„Водата е приоритет на човечеството. Поколенията ще ни съдят по това, което не сме направили”, заяви губеранторът Здравко Димитров на днешната кръгла маса в областна управа за проекта за водоснабдяването на Пловдив и областта от каскада  Въча - Доспат.

Всички на срещата се обединиха около тезата, че този проект трябва да бъде реализиран по няколко причини. Сред тях са непрекъснатото влошаване на качеството на водата, огромните усилия от страна на водното дружество, за да поддържа качеството на питейната вода, както и тенденцията водните запаси да намаляват. В момента Пловдив се снабдява чрез 4 помпени станции, които попадат изцяло в градската агломерация, а освен това разходите по поддръжката стават все повече. Бе даден и пример, че между две от помпените станции на Пловдив минава река Аврамица, която се влива в Марица, а тя вече е заприличала на мръсен канал.

Според един от експертите в Областна управа инж. Митко Стойчев потенциалното замърсяване на помпените станции заради близките жилищни сгради е все по-вероятно.

Един от проблемите, на който бе обърнато внимание е сметището в Цалапица. Макар към момента да няма опасност то да повлияе на качеството на водата, то в презентацията бе казано, че няма гаранция дали в един момент сметището няма да даде отражение върху подпочвените води. При едно бедствено положение и наводнение също няма гаранция дали боклуците няма да замърсят сериозно река Марица.

Стана ясно още, че водоизточниците, от които Пловдив черпи своите ресурси, започват да се изчерпват – предвид все по-голямото потребление и разширяването на жилищните зони.

Макар и след кратък спор за качеството на водата, стана ясно, че тя е годна и с добри показатели, но безспорно водата от Въча е в пъти по-добра от тази, които се използва в Пловдив и региона. Марин Маринов от Напоителни системи обясни, че характеристиките на водата на река Марица са добри, благодарението на вливането на река Въча в нея.  Дебитът на язовира пък бил достатъчен да захрани целия регион, както и Първомай и Хасково, а в същото време с добра технология, той за три дни може да възстанови обемите си .

Другият спорен момент бе дали цената на водата ще бъде по-евтина, ако се направи този проект, предвид факта, че инвестицията ще е повече от 150 млн. лева,а разходите по поддръжката не се знаят колко ще са.

Това бе изключено като опция, но все пак отговори на всички тези въпроси ще се дадат, след като стане готово предпроектното проучване, за което има избран изпълнител в лицето на израелска фирма „ „АШ Индъстрийз” ООД.

Още преди да е готово стана ясно, че цялата ВиК система на Пловдив трябва да бъде сменена, защото сегашната няма да издържи на налягането. Към това, освен 18 км трасе, от Въча до Пловдив и съседните населени места, трябва да се изгради санитарно-охранителна зона и редица пречиствателни станции около язовира. Де даден пример с Девин и другите съседни населени места.

Всички политически лица се обединиха около идеята този проект да стане приоритетен за държавата. Депутатите Славчо Атанасов, Джевдет Чакъров, Менда Стоянова и Спас Гърневски изразиха готовност всички политически формации да се обединят около проекта.

Председателят на бюджетната комисия заяви, че в следващия програмен период на Европейски съюз ще има много възможности за подобен тип проект, който включва възобновяеми природни източници. Други възможности са и публично-частни партньорства. Тя препоръча да не се говори за пари, докато не станат ясни предпроектните проучвания и какво ще покажат те.

Още от дискусията днес,  вижте в линковете:

Качествена ли е водата за пиене в Пловдив и заслужава ли си да си купуваме бутилирана?Шефът на РЗИ призна, че пие вода само от чешмата, скочи на БСП заради проблемите в Хасково

Израелска фирма проектира снабдяването на Пловдив с чиста планинска вода от ВъчаВъпреки че е дала най-високата цена „АШ Индъстрийз” ООД е класирана на първо място от Областна управа

Трябват 150 млн. лева, за да се снабди Пловдив с планинска вода от ВъчаНеобходимо е да се подмени и цялата водопреносна мрежа