Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева свика извънредно заседание на Народното събрание във вторник.

На него ще бъдат обсъдени промени в Закона за енергетиката, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за отбраната и въоръжените сили.