Атанас Русев и неговият екип имат план да осигурят повече питейна вода за Перник. Те още от края на миналата година оптимизират наличните източници във водосбора на язовир „Студена“, като запушват незаконните отклонения и проправят пътя на водата към язовира.

Русев е спелеолог, еколог и инженер – всички тези негови професии и занимания му помагат да изпълни своя план. Благодарение на своите занимания със спелеология той знае всички карстови извори в района и движението на водите под земята.

„На 28 ноември е предложих в МРРБ на заместник-министър Нанков авариен план за излизане от кризата с водата в град Перник, който се състои от няколко основни етапа“, разкрива Русев.

„Първият етап е от извора Врелото, най-големият карстов извор в района, водите нормално си отиват от извора в язовир „Судена“. Това е чиста питейна вода. Но ние знаехме, че този извор се отклонява нерегламентиран към Радомир през помпената станция „Крапец“ и водата тръгва на юг. Знаехме това, защото повече от 30 години изследваме пещерата Врелото“, разказва Русев

Той съобщил за отклоняването на водата в МРРБ, то било спряно и целият дебит на извора от 120-150 литра в секунда започнал вече да се влива в язовир „Студена“

„Вторият етап от нашия план беше свързана с Палакарийския воден канал. Изследвахме гои през последните месеци и видяхме, че на много места е дискредитиран и счупен. Този канал може да провежда до 930 литра в секунда в язовир „Студена“. Ние решихме да го оправим на първо време“, разказва Русев пред БТВ.

Част от пътя на река Струма в карстовия район минава под земя и излиза на извора Врелото. Този факт е бил неизвестен на мнозина.

„Имаше един абсурден проект да се направи тръба, защото се виждаше, че тази вода се губи, (от Губилището) до село Боснек на стойност от 1,89 млн. лева. След нашите разяснения спестихме на данъкоплатеца 1,89 млн. лева.

В четвъртък са били направени контролни измервания и дебитът на язовирът се е увеличил като в него се вливат 390 литра в секунда, а потреблението е 250 литра в секунда.