Свлачище се е активизирало в асеновградското село Тополово. Свлекло се е огромно количество земна маса и инертен материал, информират от Общината. Този уикенд, в следствие на проливните дъждове, са констатирани множество нарушения по пътните настилки в няколко населени места. 

В Леново е установен оголен водопровод, а от повлечени дървета, клони и други наноси са запушени тръбите на моста над реката. Заради голямото количество дъжд водата е излязла от речното корито и е заляла мостовото съоръжение. Пострадал от наводнение е и главният път в селото.

В Бачково е констатирано натрупване на инертен материал на една от улиците. В общинската администрация продължават да постъпват докладни от кметове и кметски наместници по населените места, с което съобщават за нанесени поражения върху инфраструктурата и за активирали се свлачища.

Община Асеновград е организирала разчистването на проблемните участъци в Тополово и Леново. Във второто село предстои почистването на речното корито, като ще се отстранят растителността и наносите запушили моста.