Съвсем скоро се очаква да започнат дейностите по  саниране в петте жилищни сгради в Пловдив по програмата „Региони в растеж”. Вече цяла година няма избран изпълнител за проекта, като процедурата бе пусната през юни 2019 година. Зам.-кметът по строителството Пламен Райчев заяви, че скоро процедурата трябва да завърши и да бъдат избрани изпълнители.

Поръчката е за 3 млн. лева, като обхваща 5 многофамилни жилищни сгради в Пловдив. Петте блока обаче ще бъдат първите и последните по тази програма. По нея задължително трябва да се изразходват  18 млн. лева за енергийна ефективност, тъй като има опасност от финансова корекция на целия проект.

Намеренията на предишната власт бяха средствата да се изразходват за саниране на сгради, като няколко пъти пускаха към пловдивчани фишове за проектни предложения. С приоритет трябваше да бъдат сгради паметници на културата, както и такива зоните за въздействия.

Новата власт обаче се е отказала от това намерение – да се санират жилищни сгради. Останалите 15 млн. лева ще бъдат пренасочени към енергийно обновяване на детски градини и други публични сгради. Така със санирането на тези пет блок, общият брой на санираните блокове по програмата на правителството и Община Пловдив ще станат едва 79.

Сградите, които ще бъдат санирани:

Започва санирането с европари в Пловдив, дават 3 млн. лева за обновяването на 5 блокаНай-големият обект е на бул. "Васил Априлов" в "Централен" с близо 60 апартамента