Административен съд в Пловдив остави без разглеждане и прекрати производствата, започнати на база 17 внесени искания от ромите във Войводивново да им бъде възстановен достъпът до къщите. В документите, хората от ромската махала са настояли, че действията на МВР и кметът на Войводиново, с които са били възпрепятствани да влязат в домовете си, са неоснователни.  

Днес магистратите обаче са оставили без разглеждане исканията, тъй като към днешна дата нито полиция, нито някой от кметството на селото препречва достъпа до жилищата. Нормата, на чиято база са подадени исканията, изисква именно това - да има фактически действия сега, за да се произнесе съдия дали те да бъдат спрени или не. Очевидно обаче в момента входните врати на незаконните къщи не се охраняват от никого. 

Исканията, касаят действия на властите от 9-ти февруари, а проверка на Административния съд показва, че днес никой не препречва достъпа до постройките във Войводиново. Затова ѝ възможността от защита, предвидена в чл. 250 на Административно-процесуалния кодекс, отпада. 

Всяко едно определение по 17-те искания може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Припомняме, че исканията на ромите от Войводиново бяха внесени заради реакцията на кмета Димитър Тосев и екипите на МВР, които преградиха достъпа на представителите на малцинствената част до незаконните къщи, които са обитавали. Действията на органите бяха предприети заради продължилите седмици наред протести на жителите на Войводиново, които избухнаха след побоя над военния служител Валентин Димов.

Във връзка с избухналото напрежение започнаха процедури по премахване на незаконното строителство в махалата, като събарянето на къщите се обжалва от ромите в Административния съд, но все още няма решения по строителните казуси.