С мнозинсто от 24 гласа „ЗА”  общински съвет „Родопи” прие бюджета на общината за 2020 година. Пълна подкрепа финансовият документ получи от съветниците от местна коалиция „БСП за България- АБВ”, ДПС, Земеделски съюз „Александър Стамболийски”, местна коалиция „Обединени земеделци” и 9-мата общински съветници от  ПП ГЕРБ.

Единствено двамата съветници от МК „Движение заедно за промяна” Ангел Рахов и Лидия Гимишева упражниха правото си на глас с вдигане на ръка „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов благодари на съветниците за категоричната подкрепа.  „Днешното гласуване на  бюджет 2020 показва, че политиката, която водим е правилна и мнозинството съветници оценяват това. Бюджетът е амбициозен, но в същото време е добре балансиран и съобразен с нуждите на всяко населено място.”

Парите на община „Родопи”  за 2020 година са в размер на 27 310 000 лева.

Средставата ще бъдат разпределени за изграждане на спортни и детски площадки, поставяне на камери на входно –изходните артерии на няколко села в общината, ремонт на улици, борба с незаконните сметища.

През тази година общината ще даде старт на два ключови проекта. По 100 хиляди лева са заложени във финансовия документ за проектиране на околовръстното шосе Брестник- Куклен. Важно е изграждането и на новата пътна отсечка Брестник – Белащица –Марково. Към момента през участъка може да се премине единствено по черни пътища. Вече са набелязани трасетата, по които ще минава новата пътна връзка.

Тази година ще започне и актуализиране на проектите за изграждане на канализация в малките населени места от общината.  Въпросните проекти са изработени преди повече от 10 години за всяко от общо 21 села. Целта е администрацията да може да кандидатства по ПУДООС или по европрограми.