Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив е планирала серия проверки срещу нерегламентирано горене на гуми и различни отпадъци в Шекер махала в Пловдив. Те ще се осъществяват съвместно с представители на III-то РУ на ОД на МВР – Пловдив и Пловдивския общински инспекторат.

Инспекциите ще се извършват внезапно за нарушителите по предварителен и вече уточнен между трите институции график, включително и през почивни дни. При констатиране на нерегламентирани дейности ще се предприемат административно-наказателни мерки съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и налагани съответните глоби. Предвидената санкция при подобни нарушения за физически лица е от 2 000 до 5 000 лв.

Акцията е планирана конкретно за Шекер махала, тъй като регулярно в екоинспекцията и общинския инспекторат постъпват сигнали на граждани за нерегламентирано горене на гуми в района на  КАТ – Пловдив, включително за задимяване и неприятни миризми вследствие на това. Проверките са част от мерките на РИОСВ – Пловдив и Община Пловдив за подобряване качеството на атмосферния въздух.