Община Пловдив ще вдигне рязко разходите за плащане на експерти, които са на граждански договори и не са част от администрацията.  Кметът Здравко Димитров е предложил актуализация на Бюджет 2020, като тя засяга разпределянето на двата милионна лева по първата вноска по облигационния заем.

На последната сесия ОбС реши да отсрочи вноската към Райфайзен банк, с мотива, че по този начин ще има буфер от 2 млн. лева в бюджета. Разплащането на облигационния заем отиде за 2021 година, но т.нар. буфер ще бъде разпределен още на предстоящата сесия.

350 000 лева от тази сума ще отиде издръжка на експерти по граждански договори, както и осигурителни вноски на администрацията. Мотивът е, че искането увеличение е поради необходимостта от осигуряване на експерти, на които да бъдат възлагани допълнителни дейности, необхванати в администрацията. Средствата ще се разходват и за подготовка на Община Пловдив за следващия програмен период. С друга част от сумата ще се направи софтуерна система за обратна връзка на гражданите.

Това се случва на фона на реформите в общинските предприятия. Очаква се още на тази сесия ОП „Зоопарк – Пловдив” да бъде закрито и да се влее в ОП „Зооветеринарен комплекс”. След това ще се направи и новото мегапредприятие, с което ще се обединят –„Чистота”, „Паркове и градини” и „Дезинфекционна станция”.

Относно предложението на кмета за 2-та млн. лева, останалите 1,65 млн. ще отидат за културните звена в администрацията.  Бюджетът на фондация „Пловдив – 2019” ще бъде увеличен с  1,375 млн. лева,  145 хил. лева за ОИ „Старинен Пловдив” и още 120 000 лева за държавните културни институти в Пловдив.