Проверки в столичните подлези заради дъждовното време. Те са извършени от Столичен инспекторат и "Аварийна помощ и превенция" (АПП). Съоръженията под земята на територията на Столична община са общо 71. Инспекторите са следили за чистота в подземните съоръжения, както и състоянието на системите за отводняване.

Заради очакваните валежи и влошаване на времето се проверени линейните отводнители и проводимостта, съобщават от Столичен инспекторат. Не са открити нарушения. Хигиената в подлезите отговаря на изискванията. Подходите към подлезите и подовите настилки са почистени. 

Продължават обаче проверките по подземните връзки за техническото им състояние. Поддържането на всеки подлез е ангажимент на районните кметства. Служители на "Аварийна помощ и превенция" ще инспектират подлезите и през следващите дни.