Експерти от смолянската РИОСВ не са установили мирис, пяна или промяна в цвета на водата в река Чая. В неделя около 15 часа, е получен сигнал за мъртва риба в реката в района след разклона за село Югово. При незабавна проверка, екип от експерти на РИОСВ, Регионална лаборатория – Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и представители на община Лъки, са установили мъртви екземпляри от вида черна мряна, които са в различен стадий на разлагане. След проверка на река Юговска (приток на Чая) не са открити други мъртви риби, пише 24 часа.

На място са взети водни проби, като направените полеви анализи за електропроводимост, активна реакция (pH) и разтворен кислород са в норма. С цел установяване причината за замърсяването, в лабораторни условия ще бъде направен допълнителен анализ по азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово и цианиди свободни.

В района няма промишлени предприятия или други източници генериращи замърсявания.