По предварителни данни през февруари 2019 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват нарастване от 9.2% на строителната продукция през февруари 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 година, сочи изследване на НСИ.

Месечни изменения

През февруари 2019 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 2.4%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.3%.


Годишни изменения

На годишна база увеличението на строителната продукция през февруари 2019 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 13.3%, а при гражданското/инженерното строителство - с 3.5%.

 

По предварителни сезонно изгладени данни през февруари 2019 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0.6% спрямо предходния месец.

През февруари 2019 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, остава почти без изменение в сравнение със същия месец на предходната година.

Месечни изменения

През февруари 2019 г. се наблюдава по-значителен спад на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 5.6%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5.1%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.3%. Увеличение е отчетено при търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.9%.Годишни изменения

През февруари 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът намалява при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 9.2%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - със 7.9%. По-съществен ръст е регистриран при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16.2%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 13.2%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 11.8%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с 11.5%.