Делото на протестиращите против  строителството в район "Южен", и по-точно зад т.нар. Юбилеен блок, бе прекратено. Решението на магистратите дойде дни преди заседанието, което трябваше да се проведе на 23 януари.

Припомняме, че хората в района изразиха недоволство заради планове за строителство в имота. Чрез сдружението си те подадоха жалба в Административен съд срещу решението на кмета на община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

„С постановеното определение, съдът приема, че не е налице право на жалба, тъй като не са налице хипотезите на чл.131, ал.2 от Закона за устройство на територията, жалбоподателят  е собственик на недвижим имот, който не е непосредствено засегнат от предвижданията на одобрения ПУП. Поради това, съдебният състав, оставя без разглеждане жалбата и прекратява производството по делото”, се казва в решението на съда, което е публикувано на 17 януари. От сдружението са категорични, че ще обжалват решението на Административен съд – Пловдив в по-горна инстанция.

Още преди делото всички инстанции в Община Пловдив заявиха, че всичко е направено според закона и няма никакви нарушения там.

Инвеститорите пък поеха ангажименти да облагородят цялото пространство и ще направят нова детска площадка. Проектът включва нови алеи, висока и средна растителност, детска площадка.