Проектът за нова сграда на Математическата гимназия ще бъде представен днес от директора на школото.  Представянето  е  днес - 25 февруари, от 18.00 часа, в кабинет 104 на Математическа гимназия Пловдив, по време на Общото събрание на Училищното настоятелство, ще бъде представено заданието за бъдещата сграда на училището. То ще бъде представено от Веселина Карапеева, директор на МГ Пловдив и в него са посочени колко учебни зали, лаборатории и компютърни зали са необходими. Предвижда се също така да има спортен салон, креативни стаи с неправилни форми и ателиета за творческо обучение.

След обсъждането, заданието ще бъде внесено в Община Пловдив още на следващия ден, след което предстои стартиране на процедурата по проектиране.
В бюджета на Община Пловдив за 2020 г. са заложени и одобрени от Общински съвет средства в размер на  300 хил. лв. за проектиране на сграда на училището.

Преди няколко дни се проведе и среща между главния архитект на Община Пловдив арх. Ахрянов,  директора Карапеева и представители на Училищното настоятелство. По време на срещата бяха обсъдени въпроси за местоположението на сградата и функционалността й. Предвижда се това да бъде училище на бъдещето с подходящ микроклимат и зони за отдих, в което да има достатъчно учебни зали, така че учениците да минат на едносменен режим на обучение, съобщават от учебното заведение.
Към момента има два терена на територията на гр. Пловдив, които са подходящи за строежа. Единият парцел е близост до двете  езикови гимназии - "Пловдив" и "Иван Вазов", като се правят разчети Математическата да бъде в незастроената част към река Марица.

Преимуществото в случая е това, че има изградена транспортна инфраструктура, теренът не е застроен и дава възможност в бъдеще да се изграждат общи за 3-те училища сгради.

Другият парцел  се намира зад хотел „SPS”, предвиден е за училище и е с площ от 32 декара. Проблемът тук се явява липсата на инфраструктура, респективно средствата за изграждането й не са предвидени в бюджета и съществува неяснота кога ще могат да бъдат предвидени и отделени. Въпросът за избора на терен ще бъде решаван едва когато стане ясно каква е необходимата площ за изграждане на училището в зависимост броя на учениците, които учат в него.
Арх.Ахрянов, като бивш възпитаник на Математическата гимназия, прие като своя лична кауза построяването на тази сграда и увери директорката, че ще направи всичко възможно, за да вземе под внимание нуждите на училището.