Започват да пръскат срещу кърлежи, комари и кестенов молец в Пловдив. При благоприятни метеорологични условия екипите започват да работят от днес до 20-ти май 2019 година.

Под тепетата ще се пръска срещу:

  • Растителна защита – обработка на декоративна дървесна растителност  срещу кестенов молец;
  • Дезинсекция срещу кърлежи /дезакаризация/ - по еднократни сигнали от граждани;
  • Ларвицидна обработка на биотопи на комари – третиране на водни канали и разливи по река Марица.

За всяка от обработките ще се използват разрешени за употреба биоцидни препарати в съответната препоръчителна доза и концентрация.

Експертите призовават отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.