За съмнително прехвърляне на гориво от една цистерна в друга и то на публично място на главен път, сигнализира читател на TrafficNews, който е направил и ни изпрати снимките и клипа. В него се вижда как се прехвърля гориво от един камион в друг без течността видимо да минава през фискални системи, без замерване на горивото и без присъствието на представител на агенция "Митници" или НАП.

Според читателя ни обектът многократно е подлаган на проверки, но подобни дейности с прехвърляне на гориво продължават, което поражда съмнение за това, доколко регламентирано е това. Мястото е една от бензиностанциите на входа на Асеновград.

Екип на TrafficNews изпрати запитване до Националната агенция за приходите в Пловдив заедно със заснетия снимков материал. В следствие на това органи по приходите от Главна дирекция „Фискален контрол“ към ЦУ на НАП, отдел „Оперативни дейности” извършиха проверка относно спазването на данъчно-осигурителното законодателство на въпросния търговски обект - бензиностанция, находящ се на адрес гр. Асеновград, бул. „България“ № 113. Обекта се стопанисва от „СПЕШЪЛ ГРУП“ ЕООД.

Установените при проверката факти и обстоятелства са отразени от органите по приходите по съответния ред, регламентиран в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Резултатите от предприетите действия, представляват данъчна и осигурителна информация, съгласно чл. 72, ал. 1 от ДОПК и могат да бъдат предоставени въз основа на писмено съгласие на задълженото лице или с акт на съда при спазване на изискванията на чл. 74, ал. 2 от ДОПК.
В хода на проверката не се констатираха нарушения, се почочва в отговора на НАП.