Комисията за енергийно и водно регулиране определи от нови пределни цени за топлинните дружества, които ползват природен газ като основен енергиен носител, съобщи председателят на регулатора Иван Иванов в онлайн обръщение, излъчено на страницата на КЕВР. 

В решенията е отчетено намалението с 42,78 процента на цената на природния газ от 1 април 2020 г., съгласно променените условия по договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром експорт", като са отразени всички настъпили към 31.03.2020 г. промени в котировките.

За потребителите в София цената на топлинната енергия се намалява с 26,47 процента, във Враца - с 22,52 на сто, в Пловдив - с 12,11 процента, в Плевен - с 15,65 на сто, в Бургас - със 17,30 процента, във Варна - с 8,27 на сто. Във Велико Търново потребителите ще заплащат със 17,54 процента по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград - с 16,88 на сто. Средното намаление на пределните цени на топлинната енергия за тези дружества е в размер на 21,84 на сто, посочи Иван Иванов.

С решението си Комисията утвърди от 1 април 2020 г. и преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ. Средното намаление на цените на високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в размер на 27,91 процента. Същевременно средната прогнозна пазарна цена на електрическата енергия се запазва в размер на 90,49 лв./МВтч.

На закрито заседание КЕВР е приела и решение за цените на електрическата енергия във връзка с изменението на цените на природния газ от 1 април, добави Иванов. След извършен анализ Комисията е решила тези цени да не бъдат изменяни и те да останат на сегашните си нива. 

В мотивите към решението регулаторът посочва, че намалението на преференциалните цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от дружествата в сектор "Топлоенергетика", ще компенсира разходи в същия размер на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" към НЕК във връзка с изкупуване от обществения доставчик на осигуряваните от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД допълнителни количества електрическа енергия за регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. - 30.06.2020. 

По тези причини не се променя сегашната "цена за задължения към обществото" от 19,57 лв./MWh, като не се изменя и цената на електрическата енергия, посочиха от КЕВР.