Във връзка с инициативата, организирана от Адвокатски съвет – Пловдив, адвокати да изнасят лекции в училищата в Пловдив и региона, и да обучават подрастващите по основи на правото, днес в хотел ''Марица'' се проведе семинар, в който обучаващите адвокати придобиха умения за прилагане на методите на интерактивно обучение, както и умения за водене на групов процес и справяне с проблемни ситуации по време на обучителните сесии с  тийнейджърите .

Лектор бе адвокат Грета Ганева от Софийска адвокатска колегия, която е член на Обществения/ Консултативен съвет/ към Министъра на образованието и науката. Тя също подкрепя инициативата на своите колеги от Пловдив и проведе обучението pro bono.

Обучението е по препоръка на Регионалния инспекторат по образованието, откъдето инициативата на пловдивските адвокати се адмирира, като от инспектората са готови програмата да започне пилотно още тази учебна година в 5 училища. По-мащабно и с повече теми ще бъде от следващата учебна година.

Инициатор на идеята е адвокат Росен Димитров, който е определен от Адвокатския съвет да организира обучението.

За TrafficNews.bg адвокат Димитров заяви, че е провел среща, разговори и кореспонденция с началниците на инспектората г-жа Иванка Киркова и г-жа Соня Мелоян. Двете дами са останали очаровани от идеята на пловдивските адвокати да допринесат за повишаването на правната култура на учениците и са му съдействали изцяло.

"Адвокатите като представители на една хуманна и престижна професия, чрез тази инициатива, могат да увеличат правната култура на младежите, което би ги предпазило от евентуални посегателства срещу личността им" коментира председателят на Адвокатска колегия - Пловдив Стефан Левашки.